วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

สมรรถภาพนักกีฬายิมนาสติกลีลา

นานาทรรศนะ จาก "กูรู" วงการแพทย์,วงการกีฬา ต่างให้นิยามคำว่า สมรรถภาพทางกายของนักกีฬายิมนาสติกลีลา แตกต่างกัน Valeri Gym Club สรุปมาพอให้เข้าใจ ดังนี้..ค่ะ


ความหมายของสมรรถภาพทางกาย คือ ความสามารถของร่างกาย ที่สามารถประกอบกิจกรรมหรือทำงานได้เป็นระยะเวลานานๆ ติดต่อกัน และผลที่ได้รับมีประสิทธิภาพสูง


อ้างอิง..คณะแพทย์และพลศึกษา
สมรรถภาพทางกาย หมายถึง ผลรวมของร่างกาย อันประกอบด้วย
 • ความสามารถทางกลไกของร่างกาย (Body Mechanics) ในการประกอบกิจกรรมใดๆ ก็ตามอย่างมีประสิทธิภาพในชีวิตประจำวัน รวมทั้งกิจกรรมกีฬา และกิจกรรมพิเศษต่างๆด้วย 
 • ความสมบูรณ์ทางจิต 
 • ความสมบูรณ์ทางร่างกาย 
 • ทรวดทรง 
อ้างอิง..รอเรนซ์ และโรแนลด์ (Lawrence and Roneld)
สมรรถภาพทางกาย หมายถึง ส่วนหนึ่งของผลรวมของความสมบูรณ์ทางกาย (Physical Perfection) ซึ่งผลรวมนั้นก็คือ สมรรถภาพทางจิต ทางอารมณ์ และสมรรถภาพทางสังคม
“ สมรรถภาพทางกาย “ มิได้เป็นเพียงความสามารถทางด้านร่างกาย ซึ่งหมายถึงการมีกายภาพที่สมบูรณ์ หรือรูปทรงที่สมส่วนเท่านั้น จึงสรุปได้ว่า “ สมรรถภาพทางกาย “ เป็นเพียงส่วนหนึ่งของความสมบูรณ์ทางกาย
องค์ประกอบของสมรรถภาพทางกาย ประกอบด้วย
 • ความรวดเร็ว (Speed) หมายถึง ความสามารถของกล้ามเนื่อในการทำงานเพื่อให้บางส่วนหรือทั้งหมดของร่างกาย เคลื่อนไปสู่เป้าหมายโดยใช้เวลาสั้นที่สุด 
 • ความสมดุลย์ (Balance) หมายถึง ความสามารถในการควบคุมท่าทางของร่างกายให้อยู่ในลักษณะที่ต้องการได้ไม่ว่าจะอยู่ในขณะเคลื่อนที่หรืออยู่กับที่ 
 • ความอ่อนตัว (Flexibility) หมายถึง ความสามารถในการเหยียดและหดตัวของกล้ามเนื้อเอ็นข้อต่อในปริมาณมุมที่มากกว่าปกติ 
 • ความแข็งแรง (Strength) หมายถึง ความสามารถในการหดตัวของกล้ามเนื้อ เพื่อต่อต้านแรงที่มากระทำ 
 • พลังกล้ามเนื้อ (Power) หมายถึง ความสามารถในการทำงานอย่างทันทีทันใดของกล้ามเนื้อด้วยความพยายามสูงสุด 
 • ความว่องไว (Agility) หมายถึง ความสามารถในการเปลี่ยนท่าของร่างกาย หรือทิศทางการเคลื่อนไหวของร่างกายตามต้องการอย่างทันทีทันใด 
 • ความสัมพันธ์ของประสาทและกล้ามเนื้อ (Coordination) หมายถึง การควบคุมร่างกายทำงาน ตอบสนองการสั่งงานของระบบประสาทอย่างมีประสิทธิภาพ 
 • ความทนทาน (Endurance) หมายถึง ความสามารถในการกระทำกิจกรรมซ้ำกันนานๆ ของกล้ามเนื้อโดยเกิดความเมื่อยล้า และเหนื่อยช้า โดยปกติประกอบด้วยความทนทานของกล้ามเนื้อ (Muscular Endurance) และความทนทานของระบบหัวใจ และหลอดเลือด (Cardio –Vascular Endurance) 
Tip : "กูรู" เน้นยำว่า การออกกำลังกายเป็นประจำวิธีเดียวเท่านั้น ที่จะรักษาสมรรถภาพทางกายได้ รู้ยังงี้แล้ว..มาออกกำลังกาย เพื่อรักษาสมรรถภาพทางร่างกาย กันนะคะ..

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น